Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı

PANEL 1- Sayın Cemal Özdemir’e sorulan sorular:

 1. Destek Eğitim Odaları her okulda var mıdır? İstanbul veya ülke geneli için ortalama sayı öğrenebilir miyiz?

Türkiye genelinde eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüren öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda destek eğitim odası açılmaktadır. Bir başka deyişle destek eğitim odaları eğitimini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüren öğrencilerin eğitim gördüğü her okulda bulunmaktadır.

 1. Okul öncesi dönemde öğrencilerin beden eğitimi ve spor uygulamaları ile ilgili ihtiyaçları beden eğitimi öğretmenleri tarafından mı karşılanıyor? Kaba motor ve ince motor gelişim alanlarının desteklenmesi, alanında uzman olan beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülmesi büyük öneme sahip olduğu için mevcut durum ile ilgili değerlendirme yapabilir misiniz?

Okul öncesi dönemde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla sürdürebilmekte veya söz konusu öğrenciler için özel eğitim anaokulları ve özel eğitim anasınıfları açılmaktadır. özel eğitim anaokulları ile özel eğitim anasınıflarında etkinlikler okul öncesi öğretmeni ile özel eğitim öğretmeni tarafından yürütülmektedir.

 1. Kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenci sayılarında bu yılı, yani 2021 yılını baz alırsak okul öncesi ve ilkokul eğitim kademelerinde bir düşüş konusu. Bu sayıların düşmesinde pandeminin etkisinden söz edebilme şansımız var mıdır veya başka sebepler var mıdır?

Covid-19 salgını dünyada ve ülkemizde birçok olumsuzluklara neden olmuştur. Belki de neden olduğu en büyük olumsuzlukların başında okulların kapanması ve yüz yüze eğitimin aksaması gelebilir. 2021 yılında yüz yüze eğitimlerin gün sayısı olarak fazla yapılamaması da kaynaştırma/bütünleştirme programına dâhil edilebilecek öğrencilerimizin tanımasında sorunlara neden olduğu söylenebilir.

 1. Rehabilitasyon kurumlarında özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistlerin çalışmasının zorunlu olduğu gibi beden eğitimi öğretmenleri için de böyle bir uygulama ilerleyen zamanlarda olacak mı?

Bu konu bizim görev alanımız dışında kalan bir konudur. Bu soruya en güzel cevabı verebilecek kurum Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüdür.

 1. Sunduğunuz çeşitli kademelerdeki Beden Eğitimi saatleri yeterli midir? Bu saatlerin arttırılması yönünde herhangi bir çalışma var mı?

Eğitim programları Bakanlık uzmanlarımız, alanda çalışan akademisyenler ile sahada görev yapan öğretmenlerin çalışması sonucu şekillenmektedir. Program geliştirme dinamik bir süreçtir. Bakanlığımızca var olan programların etkililiği sürekli olarak araştırılmakta, ortaya çıkan gelişmeler ve alandan gelen dönütlere bağlı olarak ders saatlerinde ve ders içeriklerinde düzenlemeler yapılmaktadır.

 1. Özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerimizin bilgi, istek ve deneyim düzeylerini yeterli görüyor musunuz? MEB’in bu konudaki çalışmaları nelerdir?

Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında beden eğitimi dersleri beden eğitimi öğretmenleri tarafından okutulmakta, ayrıca söz konusu derslere özel eğitim öğretmenleri ders işlenişine destek vermek üzere katılmaktadır. Bakanlığımız öğretmenlerin özel eğitim alanına ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitim içerikleri hazırlamakta, yüz yüze ve uzaktan hizmetiçi eğitimler düzenlemektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan araştırmalar ve alandan gelen talepler dikkate alınarak içeriklerin hazırlanmasına ve eğitimlerin düzenlenmesine devam edilmektedir.

 1. Beden eğitimi derslerinin özel gereksinime ihtiyacı olan ve olmayan öğrencilerin aynı ortamda birlikte spor yapmaları mümkün müdür? Bu doğrultuda Bakanlıktan okullara ne gibi teşvik edici unsurlar aktarılmaktadır?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte beden eğitimi derslerine katılmakta, çeşitli sportif etkinliklerde bulunmaktadır. Ayrıca tüm öğrencilerin ortak oyunlar oynayabilmesi, birlikte spor yapabilmesi Bakanlığımızın öncelikli amaçlarındandır. Bu doğrultuda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin beden eğitimi derslerinden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için beden eğitimi öğretmenlerinin özel eğitim alanına ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik Bakanlığımız çalışmaları devam etmektedir.

 1. Yıllara göre baktığımızda Okul öncesi ve İlkokulda kaynaştırma öğrencilerinin azalmasının başlıca sebebi nedir?

 

 1. Engel türlerine bakıldığı zaman, ders saatlerinde farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu farklılıklar neye göre belirlenmektedir?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler eğitim gördükleri ortamlara bağlı olarak yetersizlik türüne göre hazırlanmış özel eğitim programlarını veya genel eğitim programlarını takip etmektedir. Eğitim programları Bakanlık uzmanlarımız, alanda çalışan akademisyenler ile sahada görev yapan öğretmenlerin çalışması sonucu şekillenmektedir. Öğrencilerin sahip oldukları yetersizlik türü ve derecesine bağlı olarak öğrencilerin eğitim ihtiyaçları da farklılık göstermektedir. Bu durum öğrencilerin takip ettikleri eğitim programlarında bir takım farklılıklara neden olabilmektedir.

 1. Lise kademelerine ilerledikçe Beden Eğitimi ders saatleri düşmekte. Bunun nedeni nedir?

 

 1. Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe derslerine beden eğitimi öğretmenlerinin de girmesi konusunda bir çalışmanız var mı?

Bilindiği gibi önceki yıllarda özel eğitim okullarının birinci kademesindeki beden eğitimi derslerine beden eğitimi öğretmenleri de girmekteydi. Fakat yapılan değerlendirmeler ve uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda halihazırda bu dersler özel eğitim öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Saha araştırmaları, alandan gelen dönütler ve uzman görüşlerine bağlı olarak konuya ilişkin Bakanlığımız çalışmaları devam etmektedir.