Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından Engelsiz Eğitim Vakfı iş birliği ile 25-27 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitim ve Spor Çalıştayı” düzenlenmiştir. İlk iki gün davetli konuşmacıların yer aldığı program üçüncü gün Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi 30. Madde 5. Fıkra temelinde özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerine erişimleri ile ilgili olarak sorunlar ve çözüm yollarının tartışılacağı yedi farklı çalıştay grubu ile devam etmiştir.

Amaç: Çalıştayın amacı eğitimin her kademesinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerini güçlendirmek yolu ile özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi dersine tam ve etkin katılımlarını desteklemektir. Aynı zamanda alanda çalışan meslek elemanları ile öğretmenler/Üniversitelerle Milli Eğitim Müdürlükleri arasında kurulacak işbirliği ile okullarda sürdürülebilir iyi modellerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

300 kişinin katılım gösterdiği Çalıştay sonunda özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi ve spora tam ve etkin katılımlarının sağlanması için rehber niteliği taşıyan bir rapor hazırlanarak alanda etkin politikaların üretilmesi adına Üniversitelere, Milli Eğitim Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderilmesi planlanmıştır.

İstanbul Kent Üniversitesi

Üniversitemizin kuruluş felsefesinin temelinde; Ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek, yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmek yer almaktadır.

Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından kurulan İstanbul Kent Üniversitesi, hedeflerini hep geleceğe ve eğitime odaklamıştır. Bu hedeflerin sonunda; üniversitemizde eğitim alacak öğrencilerimizin, yaşadığı dünyanın sorunlarına duyarlı olmaları ve kendilerine sunulan dünya standartlarındaki eğitim olanaklarıyla bu sorunlara kalıcı çözümler bulmaları amaçlanmıştır.

Üniversitemizin bir diğer varlık amacı da;  üretmek, geliştirmek ve yarınların gerçek sahipleri olan gençlerimizle birlikte insanlığın da hayallerine dokunarak herkese hizmet verebilmektir.

Engelsiz Eğitim Vakfı

Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV), eğitim, sağlık ve kültür alanında toplumun gelişmesine hizmet etmek, çağdaş, verimli ve etkili eğitim hizmetlerini gençlerle buluşturarak onları uluslararası standartlarda yüksek teknoloji, ileri teknik ve güncel bilimsel gelişmelerle tanıştırmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla İstanbul’un tam merkezinde, çevresiyle olduğu kadar kendi içinde de eşsiz uyumu yakalayan İstanbul Kent Üniversitesi, Engelsiz Eğitim Vakfının ilk projesidir.

Konuşmacı

Oturum

Sunum

Katılımcı

Konferans Konuşmacıları

KEN BLACK

Founding Director, The Inclusion Club (www.theinclusionclub.com)
Independent Advisor, Inclusive Physical Activity & Disability Sport

  MARTIN BLOCK

  Department of Kinesiology
  University of Virginia

   LISA SILLIMAN FRENCH

   Professor Emerita
   Texas Woman’s University (TWU)

    MICHELLE GRENIER

    Health and Physical Education-Adapted Physical Education
    University of New Hamshire

     AMANDA J YOUNG

     Adapted Physical Activity, Physical and Health Education Department
     Slippery Rock University of Pennsylvania

      Panel Konuşmacıları

      ELİF LERMİ BEKDEMİR

      Beden Eğitimi Öğretmeni

       CEMAL ÖZDEMİR

       Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı

        MELİSA PAÇACI

        Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı

         MEHMET YANARDAĞ

         Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü

          Oturumlar

          13:30-13:50
          Açılış Konuşmaları

          Açılış Konuşmaları

          13:30-14:30
          Panel 1

          İlkokul ve Ortaokullarda Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Beden Eğitimi Hizmetleri ve Müfredat Standartları; Amerika Birleşik Devletleri’nden Modeller

          Kolaylaştırıcı: Ferman Konukman

          LIsa SIllIman French - Amanda J Young - MartIn Block - MIchelle GrenIer
          13:30-14:20
          Uygulama

          Erken çocukluk döneminde özel gereksinimli çocukların motor becerilerinin geliştirilmesinde engeller ve çözüm yolları
          Kolaylaştırıcılar: Yeşim Fazlıoğlu – Gülsüm Hatipoğlu Özcan

          Beden eğitimi dersinde bütünleştirme uygulamaları yolu ile okul kültürünün geliştirilmesi; engeller ve çözüm yolları
          Kolaylaştırıcılar: Sibel Nalbant – Ahmet Sansi

          Özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında beden eğitimi derslerinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları
          Kolaylaştırıcılar: Elif Top – Büşra Süngü

          Kaynaştırma öğrencilerinin beden eğitimi dersine katılımlarını engelleyen etmeler, çözüm yolları
          Kolaylaştırıcılar: Pelin Aksen Cengizhan – Gönül Tekkurşun Demir

          Özel gereksinimli öğrencilerin okuldışı spor aktivitelerine katılımlarındaki sorunlar ve çözüm öneriler
          Kolaylaştırıcılar: Berna Ramanlı – Duran Arslan

          Öğretmen Yetiştirme Programlarında “Engelliler İçin Beden Eğitimi Dersi” uygulamaları için standart oluşturma
          Kolaylaştırıcılar: Halil Sarol – Yeşim Gökgöz

          Özel gereksinimli çocuk ve yetişkinlerde spor branşı seçimi ve sınıflandırma
          Kolaylaştırıcılar: Nevin Güzel Atalay – Mehmet Özsarı

          Sunum ve Kapanış
          Kolaylaştırıcı: Dilara Özer

          Sponsorlar

          Konum

          • Zoom Webinar
          • polen.cingiloglu@kent.edu.tr
          • neslihan.ozgul@kent.edu.tr
          • LCV: 0 xxx xxx xx xx
          • 13:30 - 18:00