MARTIN BLOCK

Department of Kinesiology
University of Virginia

    Martin Block, uyarlanmış beden eğitimi ve motor gelişim dersleri verdiği Virginia Üniversitesi’nde Kinesiyoloji Bölümü’nde profesördür. Engelli çocukları genel beden eğitimine dahil etme konusundaki çalışmaları ve ağır engelli çocuklara yönelik programlar üzerindeki çalışmaları ile uluslararası üne sahiptir. Profesör Block, 80’den fazla hakemli makalenin, kitaplarda 23 bölümün ve beş kitabın yazarıdır. Kitapları; Engelli Öğrencileri Genel Beden Eğitimine Dahil Etmeye Yönelik Bir Öğretmen Kılavuzu, Gelişimsel ve Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Değerlendirmesi ile uyarlanmış beden eğitimi ve motor gelişim alanındadır. Profesör Block aynı zamanda 1988-2000 yılları arasında Special Olympics, Inc.’de danışman olarak çalıştı ve burada ağır zihinsel engelli sporcular için bir spor programı olan Motor Aktivite Öğretim Programı’nın (MATP) baş yazarıydı. Palaestra Dergisi’nin Editörü, Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Federasyonu (IFAPA) ve Ulusal Engelli Bireyler için Beden Eğitimi Konsorsiyumu’nun (NCPEID) eski başkanıdır.

    Sunumlar