MICHELLE GRENIER

Health and Physical Education-Adapted Physical Education
University of New Hamshire

    Michelle Grenier, kapsayıcı ve uyarlanmış beden eğitimi alanında uluslararası kabul görmüş bir uzmandır. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler için Beden Eğitimi: Kapsamlı Bir Yaklaşım adlı Human Kinetics yayınının editörüdür. Orta ila Ağır Engelli Öğrenciler için Beden Eğitimi kitabının yardımcı editörlüğünü yapmıştır. Aynı zamanda Beden Eğitiminde Öğrenme için Evrensel Tasarım metninin ortak yazarıdır. New Hampshire Üniversitesi Kinesiyoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde uyarlanmış beden eğitimi yoğun programının yönetir. Grenier, Ulusal Engelli Bireyler için Beden Eğitimi Konsorsiyumu’nun seçilmiş başkanıdır.

    Sunumlar